دپارتمان تجهیزات ثابت و دوار

 


 • طراحی مخازن تحت فشار با PVELite
 • طراحی مکانیکال مخازن ذخیره اتمسفریک بر اساس API 650 با استفاده از نرمافزار TANK
 • طراحی مبدل با ASPSEN Bjac & HTRI
 • طراحی مخازن ذخیره با TANK
 • دوره طراحی، محاسبات و انتخاب پمپ ها
 • طراحی، محاسبات و انتخاب کمپرسورها
 • طراحی مخازن تحت فشار با نرم¬افزار COMPRESS
 • تست و بازرسی کمپرسورها قبل از نصب در سایت طبق استانداردهای API و PTC
 • تست و بازرسی پمپ ها قبل از نصب در سایت طبق استانداردهای API و PTC
 • نگهداري، پايش وضعيت ، عيب يابي و تعمير پمپ هاي سانترفيوژ
 • نحوه عملكرد انواع مختلف توربين هاي گاز در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
 • انتخاب و سايز كردن پمپ هاي سانترفيوژ در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي
 • نحوه عملكرد انواع مختلف پمپ ها )روتاري، رفت و برگشتي و سانترفيوژ( در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي)
 • بررسي جامع و تبيين الزامات استاندارد API 610)ويرايش يازدهم( در زمينه پمپ هاي سانترفيوژ
 • انتخاب و سايز كردن كمپرسورهاي سانترفيوژ در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي
 • بررسي جامع و تبيين الزامات استاندارد در API 617 زمينه كمپرسورهاي محوري و سانترفيوژ
 • تست و بازرسي پمپ هاي سانترفيوژ منطبق بر استاندارد API 610(حين توليد و پس از توليد
 • بررسي جامع استاندارد در زمينه پمپ هاي NFPA20مورد استفاده در صنايع آتش نشاني
 • بالانس تجهيزات دوارطبق استاندارد ISO1940
 • الزامات استاندارد API 686در مورد نصب تجهيزات دوار
 • آشنايي با آب بندهاي مكانيكي و استاندارد API682
 • آشنايي با كمپرسورهاي جابجايي مثبت والزامات استانداردهای الزامات API618 & API619