دپارتمان عمران و معماری

 

 

 • طراحی سازه های فولادی و بتنی با ETABS 2015 و المان های پوسته ای با SAFE
 • نرم‌افزار PDMS - ماژول STRUCTURE
 • نرم‌افزار AutoCAD Civil 3D
 • طراحی سازه های صنعتی، مخازن و دیوار های حائل با SAP
 • تهیه نقشه های سازه های بتنی با X-STEEL
 • تهیه نقشه های سازه های فلزی با X-STEEL
 • متره برآورد صورت وضعیت
 • آنالیز معماری
 • طراحی سازه های صنعتی و تحلیل و طراحی مخازن و دیوارهای حائل با نرم افزار SAP
 • شهرسازی (SimCity)
 • نرم‌ افزار Revit Structure
 • نرم¬افزار d max3
 • نرم¬افزار Raino
 • ماكت سازي
 • نرم¬افزار Vray
 • نرم¬افزار Sketch up
 • نرم¬افزار Revit MEP