دپارتمان مکانیک

 

 • دوره INVENTOR مقدماتی و پیشرفته
 • دوره مدلسازي و طراحي CATIA I, II, III
 • مدلسازي و طراحي Solid Works مقدماتی و پیشرفته
 • دوره POWERMILL
 • دوره آموزش اتوکد دو بعدی AutoCAD 2D
 • دوره آموزش اتوکد سه بعدی AutoCAD 3D
 • ساپورت¬گذاري در سيستمهاي لوله¬کشي
 • مدلسازي و تحليل تنش بوسيله نرم¬افزار CAESAR II (مقدماتي)
 • مدلسازي و تحليل تنش بوسيله نرم¬افزار CAESAR II (پيشرفته)
 • طراحی و مدلسازی سه بعدی با نرم افزار NX
 • ANSYS FLUENT مقدماتی و پیشرفته
 • ABAQUS مقدماتی و پیشرفته